Kiểm thử

Sun EMS nắm được tuổi thọ từng sản phẩm của mình để cung cấp bảo hành mà không mong đợi một số lượng đáng kể các lỗi hỏng hóc.

Lỗi ban đầu xảy ra do nhiều loại vấn đề trong quá trình sản xuất. Quy trình thử nghiệm, cấp nguồn cho bo mạch hoặc các sản phẩm điện tử trong thời gian dài (Burn-in Test) của Sun EMS ở từng cấp độ giúp loại bỏ các bộ phận bị lỗi ở giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm để đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm.

Quy trình kiểm thử của Sun EMS bao gồm:

  • Kiểm tra phần điện và phần cơ của bảng mạch
  • Kiểm tra X-Quang
  • Kiểm tra chức năng hoạt động
  • Kiểm tra chức năng hệ thống
  • Kiểm tra Flying Probe/JTag

Dịch vụ liên quan