Lắp Ráp Thành Phẩm

Sun EMS cung cấp đầy đủ các dịch vụ lắp ráp phụ, đóng hộp và tích hợp được tùy chỉnh cho từng sản phẩm riêng lẻ.

Các quy trình bao gồm: lắp đặt cụm phụ, lắp ráp cáp, bó dây và chế tạo vỏ bo mạch. Tất cả các thành phần này phải hoạt động cùng nhau để đảm bảo một bảng mạch có đầy đủ chức năng.

Các dịch vụ lắp ráp bao gồm:

  • Lắp ráp hệ thống
  • Lắp ráp sản phẩm
  • Hàn cụm
  • Thử nghiệm (chức năng và môi trường)
  • Tải phần mềm
  • Cấu hình sản phẩm
  • Đóng gói và dán tem nhãn
  • Hoàn tất đơn hàng

Dịch vụ liên quan