• Home
  • /
  • News
  • /
  • SUN Electronics tham dự “DIỄN ĐÀN QUỐC GIA – Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ IV (VFTE 2022) tại Hà Nội.”

SUN Electronics tham dự “DIỄN ĐÀN QUỐC GIA – Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ IV (VFTE 2022) tại Hà Nội.”

GIỚI THIỆU VFTE 2022

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là diễn đàn thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm nhận diện và đề xuất giải quyết các vấn đề trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam.

Với chủ đề “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: vừa phát triển đồng bộ ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Diễn đàn vinh dự được Lãnh đạo Chính phủ tham dự và chủ trì.

Chương trình Diễn đàn kéo dài trong 01 ngày với các hoạt động chính bao gồm:
– Thảo luận, đối thoại các nội dung về công nghệ số, chuyển đổi số và định hướng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.
– Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2022.
– Triển lãm trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu.

 

Tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần IV (VFTE 2022), ông Peter Huỳnh, CEO Sun Electronics Group có phần chia sẻ về giải pháp phát triển nhanh ngành công nghiệp điện tử.

Nguồn: https://vnexpress.net/so-hoa/vfte-2022